רחוב אחד העם 9 תל - אביב 6525101
טל: 03-5166430 | פקס: 03-5166432
דוא"ל: סyaron_y@inter.net.il
www.yaron-legalcollectiona
רחוב אחד העם 9 תל - אביב 6525101
טל: 03-5166430 | פקס: 03-5166432
דוא"ל: yaron_y@inter.net.il
www.yaron-legalcollection.com
משפט מנהלי

המשפט המנהלי הוא תחום במשפטים המסדיר את פעולותיהן של רשויות המנהל הציבורי השונות - שירות המדינה, רשויות מקומיות וכדומה.

תחום  של משפט מנהלי מחולק לקטגוריות הבאות:

מבנה המינהל
סמכויות המינהל
דרך הפעלת הסמכויות (ההליך המנהלי)
שיקול הדעת המנהלי
הפיקוח על הרשות המנהלית
הרשות המנהלית בתחום המשפט הפרטי.
התפיסה המדריכה את המשפט המנהלי היא תפיסת גופי המנהל כנאמני הציבור - ולכן מוטלות עליהם חובות מוגברות באשר ליחסן לאזרחים, שאינן מוטלות באופן רגיל על גופים פרטיים..

אחד ההבדלים המרכזיים שבין האדם הפרטי לבין גוף המנהל הוא הדרישה לקיומו של עקרון החוקיות. בניגוד לבני אדם, אשר ביחס להם העיקרון הוא כי "כל שלא אסור - מותר", הרי שביחס לגופי המנהל, העיקרון הפוך - כלומר "כל שלא מותר במפורש בחוק - אסור". לכן, כל פעולה מנהלית דורשת ראשית לכל סמכות מפורשת בחוק לעשייתה.

המשרד מייצג לקוחות פרטיים וגופים מסחריים בעתירות וסכסוכים כנגד רשויות הממשלה השונות בישראל.

להלן חלק מהשירותים בהם עוסק המשרד בתחום המפשט המנהלי :

עתירות לבג"צ .
עררים ועתירות מנהליות .
דיני מכרזים .
רשויות מקומיות .
דיני ארנונה .
מנהל האוכלוסין .
בקשות לפי חוק חופש המידע .